Chuỗi Khóa Học của TS. Alok - TV Hội đồng Cố vấn Harvard Business Review

Khoá học nổi bật

Học Viện Quản Lý GEM cung cấp các khóa học với nội dung được biên soạn kỹ lưỡng .

Chuỗi Khóa Học của TS. Alok - TV Hội đồng Cố vấn Harvard Business Review

Khung Chuẩn Mực Hiệu Quả Nhất Toàn Cầu Trong Tuyển Dụng Và Phát Triển Nhân Tài
3.800.000 ₫
3.400.000 ₫
Thông Lệ Toàn Cầu Hướng Đến Kết Quả Cao Nhất Trong Quản Trị Hiệu Suất Và Công Nhận Nhân Tài
3.800.000 ₫
3.400.000 ₫
5 Bước Quan Trọng Để Thúc Đẩy Sự Thay Đổi Trong Tổ Chức Hiệu Quả
3.800.000 ₫
3.600.000 ₫
Các Kỹ Năng Quản Trị Cốt Yếu
7.500.000 ₫
6.900.000 ₫
Thiết Kế và Định Hình Văn Hoá Tổ Chức
7.500.000 ₫
6.900.000 ₫
Xây Dựng Chiến Lược Kinh Doanh Bài Bản
7.500.000 ₫
6.900.000 ₫
Thúc Đẩy Sự Thay Đổi và Chuyển Đổi
7.500.000 ₫
6.900.000 ₫
4 Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân Hiệu Quả Để Trở Thành Nhà Lãnh Đạo Xuất Sắc
3.800.000 ₫
3.600.000 ₫
7 Đặc Điểm Để Xây Dựng Đội Ngũ Làm Việc Hiệu Suất Cao
3.800.000 ₫
3.600.000 ₫
Thực Thi Chiến Lược Thành Công & Xây Dựng Quy Trình Vận Hành Hiệu Quả
7.500.000 ₫
6.900.000 ₫
Xây Dựng Đội Ngũ Xuất Sắc
7.500.000 ₫
6.900.000 ₫
Làm Chủ Những Nguyên Tắc Cốt Lõi Của Quản Trị & Doanh Nghiệp
7.500.000 ₫
6.900.000 ₫