Chuỗi Khóa Học Trực Tuyến Dành Cho Doanh Nghiệp Trong Giai Đoạn Biến Động

Khoá học nổi bật

Học Viện Quản Lý GEM cung cấp các khóa học với nội dung được biên soạn kỹ lưỡng .

Chuỗi Khóa Học Trực Tuyến Dành Cho Doanh Nghiệp Trong Giai Đoạn Biến Động

Khung Chuẩn Mực Hiệu Quả Nhất Toàn Cầu Trong Tuyển Dụng Và Phát Triển Nhân Tài
3.800.000 ₫
3.400.000 ₫
Thông Lệ Toàn Cầu Hướng Đến Kết Quả Cao Nhất Trong Quản Trị Hiệu Suất Và Công Nhận Nhân Tài
3.800.000 ₫
3.400.000 ₫
Nghệ Thuật Đàm Phán Trực Tuyến Trong Kinh Doanh
2.500.000 ₫
2.300.000 ₫
5 Bước Quan Trọng Để Thúc Đẩy Sự Thay Đổi Trong Tổ Chức Hiệu Quả
3.800.000 ₫
3.600.000 ₫
Tạo Động Lực Làm Việc Cho Đội Ngũ Từ Xa
2.500.000 ₫
2.300.000 ₫
4 Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân Hiệu Quả Để Trở Thành Nhà Lãnh Đạo Xuất Sắc
3.800.000 ₫
3.600.000 ₫
Kỹ Năng Quản Lý Đội Ngũ Từ Xa
2.500.000 ₫
2.300.000 ₫
7 Đặc Điểm Để Xây Dựng Đội Ngũ Làm Việc Hiệu Suất Cao
3.800.000 ₫
3.600.000 ₫