Khóa Học Sắp Khai Giảng

Khoá học nổi bật

Học Viện Quản Lý GEM cung cấp các khóa học với nội dung được biên soạn kỹ lưỡng .

Khóa Học Sắp Khai Giảng

Ứng Dụng 8 Công Cụ Đánh Giá Nhân Tài
3.900.000 ₫
Phát Triển Năng Lực Quản Lý Cấp Trung (CDMM)
9.200.000 ₫
8.800.000 ₫
Phát Triển Năng Lực Tổ Chức Vận Hành Bộ Phận
3.900.000 ₫
3.500.000 ₫
Giao Tiếp Hiệu Quả & Tạo Ảnh Hưởng Trong Công Việc
3.900.000 ₫
3.500.000 ₫
Tiếng Anh Chuyên Ngành Quản Trị Nhân Sự
8.600.000 ₫
7.700.000 ₫
Xây Dựng & Quản Trị Hệ Thống Tuyển Dụng
4.200.000 ₫
3.800.000 ₫
Bán Hàng Chuyên Nghiệp
3.900.000 ₫
3.500.000 ₫
Xây Dựng Chiến Lược Kinh Doanh Bài Bản
7.500.000 ₫
6.900.000 ₫