Khóa Học Sắp Khai Giảng

Khoá học nổi bật

Học Viện Quản Lý GEM cung cấp các khóa học với nội dung được biên soạn kỹ lưỡng .

Khóa Học Sắp Khai Giảng

Khung Chuẩn Mực Hiệu Quả Nhất Toàn Cầu Trong Tuyển Dụng Và Phát Triển Nhân Tài
3.800.000 ₫
3.400.000 ₫
Thông Lệ Toàn Cầu Hướng Đến Kết Quả Cao Nhất Trong Quản Trị Hiệu Suất Và Công Nhận Nhân Tài
3.800.000 ₫
3.400.000 ₫
Thiết Kế và Định Hình Văn Hoá Tổ Chức
7.500.000 ₫
6.900.000 ₫
Xây Dựng Chiến Lược Kinh Doanh Bài Bản
7.500.000 ₫
6.900.000 ₫
Thúc Đẩy Sự Thay Đổi và Chuyển Đổi
7.500.000 ₫
6.900.000 ₫