Năng lực Lãnh đạo Cá nhân

Khoá học nổi bật

Học Viện Quản Lý GEM cung cấp các khóa học với nội dung được biên soạn kỹ lưỡng .

Năng lực Lãnh đạo Cá nhân

Đàm Phán Thương Lượng Thành Công
3.900.000 ₫
3.500.000 ₫
Nghệ Thuật Kể Chuyện Và Truyền Cảm Hứng Bằng Số Liệu
2.800.000 ₫
2.500.000 ₫
Giao Tiếp Hiệu Quả & Tạo Ảnh Hưởng Trong Công Việc
3.900.000 ₫
3.500.000 ₫
4 Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân Hiệu Quả Để Trở Thành Nhà Lãnh Đạo Xuất Sắc
3.800.000 ₫
3.600.000 ₫
Nghệ Thuật Truyền Cảm Hứng Và Tạo Động Lực
3.300.000 ₫
3.000.000 ₫
Quản Lý Thời Gian Hiệu Quả
2.200.000 ₫
2.000.000 ₫
Kỹ Năng Trình Bày Thuyết Phục
3.900.000 ₫
3.500.000 ₫