Năng lực Lãnh đạo Đội nhóm

Khoá học nổi bật

Học Viện Quản Lý GEM cung cấp các khóa học với nội dung được biên soạn kỹ lưỡng .

Năng lực Lãnh đạo Đội nhóm

Đào Tạo & Huấn Luyện Nhân Viên
3.900.000 ₫
3.500.000 ₫
Các Kỹ Năng Quản Trị Cốt Yếu
7.500.000 ₫
6.900.000 ₫
Thúc Đẩy Sự Thay Đổi và Chuyển Đổi
7.500.000 ₫
6.900.000 ₫
Tạo Động Lực Làm Việc Cho Đội Ngũ Từ Xa
2.500.000 ₫
2.300.000 ₫
Kỹ Năng Quản Lý Đội Ngũ Từ Xa
2.500.000 ₫
2.300.000 ₫
7 Đặc Điểm Để Xây Dựng Đội Ngũ Làm Việc Hiệu Suất Cao
3.800.000 ₫
3.600.000 ₫
Xây Dựng Đội Ngũ Xuất Sắc
7.500.000 ₫
6.900.000 ₫
Giám Sát Đội Ngũ
2.300.000 ₫
2.000.000 ₫
Nghệ Thuật Giao Tiếp Trong Quản Lý Đội Ngũ
3.900.000 ₫
3.500.000 ₫
6 Chiếc Mũ Tư Duy Trong Điều Hành Cuộc Họp
2.300.000 ₫
2.000.000 ₫
Lập Kế Hoạch & Tổ Chức Thực Hiện Công Việc
3.900.000 ₫
3.500.000 ₫