Năng lực Lãnh đạo Tổ chức

Khoá học nổi bật

Học Viện Quản Lý GEM cung cấp các khóa học với nội dung được biên soạn kỹ lưỡng .

Năng lực Lãnh đạo Tổ chức

5 Bước Quan Trọng Để Thúc Đẩy Sự Thay Đổi Trong Tổ Chức Hiệu Quả
3.800.000 ₫
3.600.000 ₫
Tư Duy Đột Phá
2.300.000 ₫
2.000.000 ₫
Thiết Kế và Định Hình Văn Hoá Tổ Chức
7.500.000 ₫
6.900.000 ₫
Xây Dựng Chiến Lược Kinh Doanh Bài Bản
7.500.000 ₫
6.900.000 ₫
Thực Thi Chiến Lược Thành Công & Xây Dựng Quy Trình Vận Hành Hiệu Quả
7.500.000 ₫
6.900.000 ₫
Làm Chủ Những Nguyên Tắc Cốt Lõi Của Quản Trị & Doanh Nghiệp
7.500.000 ₫
6.900.000 ₫
Quản Trị Sự Thay Đổi
3.700.000 ₫
3.000.000 ₫
Trao Quyền Và Ủy Thác Công Việc
3.700.000 ₫
3.000.000 ₫
Tư Duy Chiến Lược
2.300.000 ₫
2.000.000 ₫
Làm Chủ Hành Vi Lãnh Đạo Tạo Ảnh Hưởng
7.500.000 ₫
6.900.000 ₫