Quản trị Kinh Doanh & Tiếp Thị

Khoá học nổi bật

Học Viện Quản Lý GEM cung cấp các khóa học với nội dung được biên soạn kỹ lưỡng .

Quản trị Kinh Doanh & Tiếp Thị

Nghệ Thuật Đàm Phán Trực Tuyến Trong Kinh Doanh
2.500.000 ₫
2.300.000 ₫
Bán Hàng Chuyên Nghiệp
3.900.000 ₫
3.500.000 ₫
Lập Kế Hoạch Bán Hàng Và Kiểm Soát Thực Thi Hiệu Quả
3.900.000 ₫
3.500.000 ₫