Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Khoá học nổi bật

Học Viện Quản Lý GEM cung cấp các khóa học với nội dung được biên soạn kỹ lưỡng .

Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Khung Chuẩn Mực Hiệu Quả Nhất Toàn Cầu Trong Tuyển Dụng Và Phát Triển Nhân Tài
3.800.000 ₫
3.400.000 ₫
Thông Lệ Toàn Cầu Hướng Đến Kết Quả Cao Nhất Trong Quản Trị Hiệu Suất Và Công Nhận Nhân Tài
3.800.000 ₫
3.400.000 ₫
Thiết Kế & Vận Hành Chiến Lược Nhân Sự Cho Doanh Nghiệp
4.200.000 ₫
3.800.000 ₫
Xây Dựng & Quản Trị Hệ Thống Tuyển Dụng
4.200.000 ₫
3.800.000 ₫
Bốn Thực Hành Tốt Nhất Về Quản Trị Tài Năng Trong Các Tổ Chức Xuất Sắc
7.500.000 ₫
6.900.000 ₫
Xây Dựng & Triển Khai Hệ Thống Thang Bảng Lương & Chính Sách Phúc Lợi
4.200.000 ₫
3.800.000 ₫
Xây Dựng & Triển Khai Hệ Thống Quản Lý Đào Tạo
4.200.000 ₫
3.800.000 ₫
Phỏng Vấn Tuyển Dụng Hiệu Quả Cho Cấp Quản Lý
3.700.000 ₫
3.300.000 ₫