Chúng tôi là ai?

Trải qua hơn một thập kỷ tiếp xúc với hàng chục ngàn nhà Quản lý và Lãnh đạo, cũng như hàng ngàn khách hàng doanh nghiệp tại Việt Nam. Chúng tôi hiểu sâu sắc về đặc điểm người học Việt Nam cũng như văn hóa bản địa.

Chúng tôi cũng tiếp cận và làm việc với rất nhiều tổ chức đào tạo hàng đầu Thế giới cũng như các chuyên gia, giảng viên giỏi trên Thế giới và khu vực. Chúng tôi nhận biết sâu sắc làm thế nào để đem đến cho khách hàng chất lượng đào tạo vượt trội.

Học Viện Quản Lý GEM (GEM Global), một thành viên của Tổ chức Đào tạo Smart Train, tổ chức uy tín và đi đầu đào tạo các chứng chỉ quốc tế về Tài Chính – Kế Toán – Kiểm toán tại Việt Nam.

 

Đăng ký
dự hội thảo