Sứ mệnh của chúng tôi

Sứ mệnh của chúng tôi là góp phần tạo ra thế hệ những nhà quản lý và lãnh đạo Toàn cầu, Sẵn sàng – Cho tương lai tại Việt Nam bằng cách trở thành đối tác tin cậy của các Doanh nghiệp và cá nhân thông qua việc cung cấp những giải pháp Đào tạo, Tư vấn chất lượng và đề cao tính thực tiễn. 

GEM Global đã và đang phát triển không ngừng các giải pháp đào tạo mới, nghiên cứu các phương pháp đào tạo hiệu quả nhất cho người học Việt Nam thông qua những hoạt động nghiên cứu về đào tạo và các hoạt động hợp tác với các tổ chức đào tạo hàng đầu trên Thế giới. Các tổ chức quốc tế đó là: aAdvantage Consulting, IMA, Wolters Kluwer    

 

Đăng ký
dự hội thảo