Các giải pháp tư vấn

Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm đến từ nhiều lĩnh vực tại thị trường Việt Nam, GEM Global sẵn sàng đồng hành với Doanh Nghiệp bằng các giải pháp tư vấn thực tiễn và toàn diện, giúp cho Doanh Nghiệp đạt được mục tiêu trong việc:

  • Xây dựng khung năng lực cho các cấp độ, vị trí trong doanh nghiệp. 
  • Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo 
  • Tái cấu trúc doanh nghiệp
  • Tư vấn và Xây dựng hệ thống Quản trị thông tin Nhân sự
 

Đăng ký
dự hội thảo