Vì sao Doanh nghiệp cần có hệ thống Thông tin Nhân sự (HRIS)?

Theo báo cáo của SHRM, gần 70% Doanh nghiệp nhận thấy việc vận hành hiệu quả các quy trình quản lý nhân sự cơ bản lại chính là thách thức lớn nhất của họ, bởi vì nhiệm vụ này tiêu tốn không ít thời gian và làm giảm năng suất đáng kể của các chuyên viên bộ phận Nhân sự. Như chúng ta đã biết, hầu hết bộ phận Nhân sự đang lưu trữ dữ liệu bằng các bảng tính và giấy tờ. Làm thế nào để họ chỉ cần vài cái nhấp chuột là có thể tập hợp các thông tin cần thiết, thay vì ngồi hàng giờ để rà soát các bảng dữ liệu, trích lọc và loay hoay thể hiện các biểu đồ? Làm thế nào để việc chấm công và chi trả lương thưởng chính xác đến từng con số mà các chuyên viên không phải tăng ca chỉ để ngồi dò từng dòng bảng tính?

Vì vậy, một hệ thống Thông tin Nhân sự hiệu quả sẽ là giải pháp đáng mong đợi để giảm chi phí và cải thiện năng suất cho nhóm vận hành này. Hệ thống với các tính năng tự xử lý dữ liệu giúp đơn giản hoá hàng loạt các chức năng nhân sự khác, ví dụ như tự động chuyển thông tin phê duyệt đến chính xác từng người có liên quan trong quy trình. Khả năng cập nhật nhanh cũng giúp cho Doanh nghiệp không bỏ lỡ bất kỳ dữ liệu nào trong suốt quá trình quản lý.

 

Đăng ký
dự hội thảo