Vì sao nên chọn GEM Global làm đối tác tư vấn và triển khai HRIS?

Với nỗ lực hỗ trợ Doanh Nghiệp bắt kịp công cuộc chuyển đổi số trong việc Quản lý Nhân sự, đội ngũ Kỹ sư CNTT tại GEM Global đã nghiên cứu và phát triển một hệ thống Thông tin Nhân sự chuyên biệt. Chúng tôi hiểu được các Doanh Nghiệp luôn mong muốn sở hữu một hệ thống quản lý có khả năng tuỳ biến cao để đáp ứng sự thay đổi nhanh chóng của Quý Công ty và thị trường, do đó, hệ thống Thông tin Nhân sự của GEM Global luôn ưu tiên tiêu chí Nhanh chóng, Linh hoạt và Dễ dàng sử dụng, với mong muốn trở thành một giải pháp công nghệ hữu ích cho các Doanh Nghiệp tại Việt Nam.
 

Đăng ký
dự hội thảo