Tiếp cận qui trình từ đầu đến cuối

Tất cả các hoạt động của nhân sự đều nằm trên một nền tảng với lượng thông tin liền mạch giữa các phân hệ với nhau.

Dễ dàng sử dụng

Hệ thống được xây dựng chỉnh chu với đầy đủ tính năng cần thiết, nhằm đảm bảo trải nghiệm người dùng trở nên dễ dàng trên cả web và mobile.

Cấu hình linh hoạt

Các trường thông tin và quy trình nhân sự có thể tùy chỉnh theo yêu cầu phù hợp với ngữ cảnh trong từng phân hệ, đảm bảo hầu hết các quy trình nhân sự có thể được cấu hình trên hệ thống.

Dễ dàng tích hợp và bảo mật

Tích hợp truyền và nhận dữ liệu với các hệ thống khác thông qua API. Hệ thống có thể triển khai trên nền tảng đám mây.

Triển khai nhanh

Việc triển khai hệ thống và hỗ trợ thu thập và đổ dữ liệu đầu vào được diễn ra nhanh chóng.

Đăng ký
dự hội thảo