Kinh nghiệm của đội ngũ xây dựng hệ thống

Đội ngũ xây dựng hệ thống chuyên nghiệp, với nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn quy trình nhân sự chuyên sâu và xây dựng phát triển hệ thống. Đồng thời, đội ngũ đã có một thời gian dài nghiên cứu và ứng dụng việc xây dựng hệ thống trên nền tảng nguồn mở Odoo nhằm sáng tạo ra một hệ thống đáp ứng nhiều lợi ích như hiện nay.

Đăng ký
dự hội thảo