Năng lực Lãnh đạo Cá nhân

Khoá học nổi bật

Học Viện Quản Lý GEM cung cấp các khóa học với nội dung được biên soạn kỹ lưỡng .

Năng lực Lãnh đạo Cá nhân

Quản Lý Thời Gian Hiệu Quả
2.300.000 ₫
2.000.000 ₫
Giao Tiếp Hiệu Quả & Tạo Ảnh Hưởng Trong Công Việc
3.900.000 ₫
3.500.000 ₫
Kỹ Năng Trình Bày Thuyết Phục
3.900.000 ₫
3.500.000 ₫
Nâng Cao Năng Lực Giải Quyết Vấn Đề & Ra Quyết Định
3.900.000 ₫
3.500.000 ₫
Đàm Phán Thương Lượng Thành Công
3.900.000 ₫
3.500.000 ₫