Năng lực Lãnh đạo Đội nhóm

Khoá học nổi bật

Học Viện Quản Lý GEM cung cấp các khóa học với nội dung được biên soạn kỹ lưỡng .

Năng lực Lãnh đạo Đội nhóm

Phát Triển Năng Lực Quản Lý Cấp Trung (CDMM)
8.800.000 ₫
8.000.000 ₫
Thúc Đẩy Sự Thay Đổi và Chuyển Đổi
7.500.000 ₫
6.900.000 ₫
6 Chiếc Mũ Tư Duy Trong Điều Hành Cuộc Họp
2.300.000 ₫
2.000.000 ₫
Đào Tạo & Huấn Luyện Nhân Viên
3.900.000 ₫
3.500.000 ₫
Lập Kế Hoạch & Tổ Chức Thực Hiện Công Việc
3.900.000 ₫
3.500.000 ₫