Vì sao chọn GEM Global làm đối tác đào tạo?

Chúng tôi hiểu rằng sẽ không có một chương trình đào tạo nào là hoàn toàn phù hợp cho các Doanh nghiệp khác nhau bởi lẽ mỗi Doanh nghiệp có những thách thức khác nhau, mong đợi khác nhau, đặc thù kinh doanh khách nhau, văn hóa tổ chức khác nhau và đặc điểm người học cũng khác nhau . Yếu tố “may đo”, điều chỉnh nội dung đào tạo và thiết kế những hoạt động lớp học chuyên biệt cho từng khách hàng đóng vai trò quan trọng tạo nên sự thành công của mỗi khóa học.

  • Chúng tôi quan tâm và tìm hiểu kỹ càng những khó khăn hiện tại và mong đợi sau đào tạo từ Ban Lãnh đạo Doanh nghiệp nhằm hiểu rõ nhu cầu đào tạo của Quý vị.
  • Chúng tôi đề cao yếu tố “thiết kế riêng” để hướng đến chất lượng đào tạo tốt nhất có thể.
  • Chúng tôi có quy trình kiểm soát chất lượng để đảm bảo nội dung chương trình đào tạo được giảng dạy theo đúng nội dung đã thiết kế.
  • Chúng tôi có đội ngũ giảng viên đa dạng, giỏi và nhiều kinh nghiệm thực tiễn.
  • Chúng tôi đề cao yếu tố thực hành và ứng dụng sau đào tạo cho người học.
  • Chúng tôi có chính sách học bù miễn phí cho Doanh nghiệp nếu Quý vị cảm thấy không hài lòng về khóa học (*). Vui lòng liên hệ nhân viên tư vấn để tìm hiểu thêm “chính sách học bù miễn phí” 
 

Đăng ký
dự hội thảo