Một số chuyên đề đào tạo thường tổ chức

Năng lực Phát triển Tổ chức:

 • CEO Chuyên Nghiệp
 • Xây Dựng Chiến Lược Kinh Doanh Bài Bản
 • Thiết Kế và Định Hình Văn Hoá Tổ Chức
 • Tư Duy Đột Phá
 • Lãnh Đạo Tình Huống
 • Think Out of the Box
 • Lãnh Đạo Tỉnh Thức (SIY)
 • Làm Chủ Những Nguyên Tắc Cốt Lõi Của Quản Trị và Lãnh Đạo
 • Xây Dựng Trải Nghiệm Khách Hàng - Tầm Cao Mới Của Lợi Thế Cạnh Tranh
 • 4 Thực Hành Tốt Nhất Về Quản Trị Tài Năng Trong Các Tổ Chức Xuất Sắc
 • Quản Trị Rủi Ro Cho Lãnh Đạo
 • Xây Dựng Marketing và Sức Mạnh Thương Hiệu Dành Cho Lãnh Đạo

Năng lực Phát triển Đội nhóm:

 • Nâng Cao Năng Lực Cho Quản Lý Cấp Trung (CDMM)
 • Phát Triển Năng Lực Tổ Chức Vận Hành Bộ Phận
 • Quản Trị Dự Án
 • Phát Triển Năng Lực Quản Lý Đội Ngũ
 • Thúc Đẩy Sự Thay Đổi và Chuyển Đổi
 • Xây Dựng Đội Ngũ Xuất Sắc
 • Quản Lý Nâng Cao Dành Cho Lãnh Đạo
 • Đào Tạo & Huấn Luyện Nhân Viên
 • Lập Kế Hoạch & Tổ Chức Thực Hiện Công Việc
 • 6 Chiếc Mũ Tư Duy Trong Điều Hành Cuộc Họp
 • Thực Thi Chiến Lược Thành Công & Vận Hành Hiệu Quả
 • Quản Trị Hiệu Suất Công Việc
 • Quản Trị Dự Án cho Người Không Chuyên
 • Quản lý Xung Đột
 • Phỏng Vấn Tuyển Dụng Hiệu Quả Cho Cấp Quản Lý
 • Trao Quyền Và Ủy Thác Công Việc
 • Nghệ Thuật Truyền Cảm Hứng Và Tạo Động Lực
 • Giao Tiếp Hiệu Quả Trong Quản Lý Đội Ngũ
 • Làm Chủ Hành Vi Lãnh Đạo Tạo Ảnh Hưởng

Năng lực Quản Trị Tài Chính:

 • Giám Đốc Tài Chính (CFO)
 • Tài Chính Dành Cho Lãnh Đạo

Năng lực Quản Trị Nguồn Nhân Lực:

 • Giám Đốc Nhân Sự Chuyên Nghiệp (CHRO)
 • Xây Dựng & Quản Trị Hệ Thống Tuyển Dụng
 • Thiết Kế & Vận Hành Chiến Lược Nhân Sự Cho Doanh Nghiệp
 • Xây Dựng & Triển Khai Hệ Thống Quản Trị Hiệu Suất Công Việc
 • Xây Dựng & Triển Khai Hệ Thống Thang Bảng Lương & Chính Sách Phúc Lợi
 • Xây Dựng & Triển Khai Hệ Thống Quản Lý Đào Tạo
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Quản Trị Nhân Sự
 • 4 Ứng Dụng Trong Quản Trị Nhân Tài
 • Đào Tạo Giảng Viên Nội Bộ
 • Quản Trị Nhân Sự Cho Cấp Quản Lý
 • Nhận Thức Đa Văn Hoá

Năng lực Quản Trị Kinh Doanh & Tiếp Thị:

 • Giám Đốc Kinh Doanh Hiện Đại (CCO)
 • Bán Hàng Chuyên Nghiệp
 • Bán Hàng B2B Chuyên Nghiệp Dựa Trên Giá Trị
 • Phát Triển Năng Lực Cửa Hàng Trưởng
 • Quản Lý Khách Hàng Then Chốt
 • Xây Dựng Sức Mạnh Thương Hiệu và Tiếp Thị Vững Mạnh
 • Xây Dựng Khác Biệt Từ Trải Nghiệm Khách Hàng
 • Chiến Lược Chăm Sóc Khách Hàng
 • Phân Tích Dữ Liệu & Dự toán kinh doanh
 • Quản Trị Kinh Doanh Theo Vùng
 • Lập Kế Hoạch KD & Triển Khai Thực Hiện

Năng lực Phát triển Bản thân:

 • Lãnh Đạo Thích Ứng Linh Hoạt (SIY)
 • Giao Tiếp Hiệu Quả & Tạo Ảnh Hưởng Trong Công Việc
 • Quản Lý Thời Gian Hiệu Quả
 • Trình Bày Thuyết Phục
 • Trình Bày Ấn Tượng Bằng Phương Pháp Kể Chuyện
 • Đàm Phán Thương Lượng Thành Công
 • Giải Quyết Vấn Đề & Ra Quyết Định
 • Nâng Cao Trí Thông Minh Cảm Xúc Để Lãnh Đạo Hiệu Quả Hơn
 • Lãnh Đạo Hiệu Quả Trong Môi Trường Đa Văn Hóa
 • Ứng Dụng Công Cụ DISC Vào Kỹ Năng Lãnh Đạo
 • Quản Lý Căng Thẳng (Stress)
 • Nghệ Thuật Kể Chuyện & Truyền Cảm Hứng Bằng Số Liệu
 • Phân Tích Số Liệu
 • Tư Duy Tích Cực
 • Tác Phong Chuyên Nghiệp Nơi Công Sở

Đăng ký
dự hội thảo