Lịch khai giảng tổng hợp

Nội dung các chương trình đào tạo được chúng tôi biên soạn kỹ lưỡng bởi tập thể Chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực mà họ biên soạn. Một số chương trình được xây dựng với phần hỗ trợ chuyên môn từ các tổ chức đào tạo quốc tế. 

Các giảng viên đứng lớp là các Chuyên gia, quản lý cấp cao trong các tổ chức hàng đầu và có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy cho người đi làm. Để đảm bảo các chương trình đào tạo được chuyển tải khoa học và giàu tính thực hành, các giảng viên cũng tích cực ứng dụng phương pháp giảng dạy của GEM Global. 

Khóa Học Sắp Khai Giảng

Chuyên đề Thời lượng
(ngày)
Khai giảng Lịch học Hình thức học Ngôn ngữ
Phát Triển Năng Lực Quản Lý Cấp Trung (CDMM)
Competency Development for Middle Managers (CDMM)

6 Ngày
12 Buổi đào tạo và 1 Huấn luyện Thực hành

26/10

Thứ 2-4-6

Tại Lớp

Tiếng Việt

Xây Dựng & Triển Khai Hệ Thống Quản Lý Đào Tạo
Corporate Training Management

2 Ngày (4 Buổi)

22/06

Thứ 2-4-6

Tại Lớp

Tiếng Việt

Đàm Phán Thương Lượng Thành Công
Successful Negotiation Skills

2 Ngày (4 Buổi)

15/06

Thứ 4 - 5

Tại Lớp

Tiếng Việt

6 Chiếc Mũ Tư Duy Trong Điều Hành Cuộc Họp
Six Thinking Hats for Better Meetings

1 Ngày (2 Buổi)

14/06

Thứ 5

Tại Lớp

Tiếng Việt

Đào Tạo & Huấn Luyện Nhân Viên
Coaching & Mentoring Skills

2 Ngày (4 Buổi)

07/06

Thứ 3 - 5

Tại Lớp

Tiếng Việt

Lập Kế Hoạch & Tổ Chức Thực Hiện Công Việc
Effective Planning & Organizing Skills

2 Ngày (4 Buổi)

01/06

Thứ 4 - 5

Tại Lớp

Tiếng Việt

Chuỗi Khóa Học của TS. Alok - TV Hội đồng Cố vấn Harvard Business Review

Chuyên đề Thời lượng
(ngày)
Khai giảng Lịch học Hình thức học Ngôn ngữ
Ứng Dụng 8 Công Cụ Đánh Giá Nhân Tài
Application of 8 Talent Assessment Tools

2 Buổi

05/2022

Thứ 6 - 7

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Xây Dựng Chiến Lược Kinh Doanh Bài Bản
Constructing business Strategy

4 Buổi

29 & 31/03

Thứ 3-5

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Thực Thi Chiến Lược Thành Công & Xây Dựng Quy Trình Vận Hành Hiệu Quả
Successful strategy IMPLEMENTATION & Building operational PERFORMANCE process

4 Buổi

26 & 28/04

Thứ 3 - 5

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Thúc Đẩy Sự Thay Đổi và Chuyển Đổi
Driving Change & Transformation

4 Buổi

24 & 26/05

Thứ 3-5

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Năng lực Lãnh đạo Tổ chức

Chuyên đề Thời lượng
(ngày)
Khai giảng Lịch học Hình thức học Ngôn ngữ
Ứng Dụng 8 Công Cụ Đánh Giá Nhân Tài
Application of 8 Talent Assessment Tools

2 Buổi

05/2022

Thứ 6 - 7

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Xây Dựng Chiến Lược Kinh Doanh Bài Bản
Constructing business Strategy

4 Buổi

29 & 31/03

Thứ 3-5

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Thực Thi Chiến Lược Thành Công & Xây Dựng Quy Trình Vận Hành Hiệu Quả
Successful strategy IMPLEMENTATION & Building operational PERFORMANCE process

4 Buổi

26 & 28/04

Thứ 3 - 5

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Năng lực Lãnh đạo Đội nhóm

Chuyên đề Thời lượng
(ngày)
Khai giảng Lịch học Hình thức học Ngôn ngữ
Phát Triển Năng Lực Quản Lý Cấp Trung (CDMM)
Competency Development for Middle Managers (CDMM)

6 Ngày
12 Buổi đào tạo và 1 Huấn luyện Thực hành

26/10

Thứ 2-4-6

Tại Lớp

Tiếng Việt

Thúc Đẩy Sự Thay Đổi và Chuyển Đổi
Driving Change & Transformation

4 Buổi

24 & 26/05

Thứ 3-5

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

6 Chiếc Mũ Tư Duy Trong Điều Hành Cuộc Họp
Six Thinking Hats for Better Meetings

1 Ngày (2 Buổi)

14/06

Thứ 5

Tại Lớp

Tiếng Việt

Đào Tạo & Huấn Luyện Nhân Viên
Coaching & Mentoring Skills

2 Ngày (4 Buổi)

07/06

Thứ 3 - 5

Tại Lớp

Tiếng Việt

Lập Kế Hoạch & Tổ Chức Thực Hiện Công Việc
Effective Planning & Organizing Skills

2 Ngày (4 Buổi)

01/06

Thứ 4 - 5

Tại Lớp

Tiếng Việt

Năng lực Lãnh đạo Cá nhân

Chuyên đề Thời lượng
(ngày)
Khai giảng Lịch học Hình thức học Ngôn ngữ
Quản Lý Thời Gian Hiệu Quả
Time Management Skills

2 Buổi

12/04

Thứ 3

Tại Lớp

Tiếng Việt

Giao Tiếp Hiệu Quả & Tạo Ảnh Hưởng Trong Công Việc
Effective Communication & Influence Skills

2 Ngày (4 Buổi)

08/03

Thứ 4 - 6

Tại Lớp

Tiếng Việt

Kỹ Năng Trình Bày Thuyết Phục
Persuasive Presentation Skills

2 Ngày (4 Buổi)

04/05

Thứ 4

Tại Lớp

Tiếng Việt

Nâng Cao Năng Lực Giải Quyết Vấn Đề & Ra Quyết Định
Problem Solving & Decision Making Skills

2 Ngày (4 Buổi)

10/05

Thứ 4 - 6

Tại Lớp

Tiếng Việt

Đàm Phán Thương Lượng Thành Công
Successful Negotiation Skills

2 Ngày (4 Buổi)

15/06

Thứ 4 - 5

Tại Lớp

Tiếng Việt

Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Chuyên đề Thời lượng
(ngày)
Khai giảng Lịch học Hình thức học Ngôn ngữ
Ứng Dụng 8 Công Cụ Đánh Giá Nhân Tài
Application of 8 Talent Assessment Tools

2 Buổi

05/2022

Thứ 6 - 7

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Thiết Kế & Vận Hành Chiến Lược Nhân Sự Cho Doanh Nghiệp
Designing & Implement HR Strategy for Enterprises

2 Ngày (4 Buổi)

19/04

Thứ 3 - 5

Tại Lớp

Tiếng Việt

Xây Dựng & Quản Trị Hệ Thống Tuyển Dụng
Buidling a Recruitment System

2 Ngày (4 Buổi)

16/03

Thứ 4 - 6

Tại Lớp

Tiếng Việt

Xây Dựng & Triển Khai Hệ Thống Quản Lý Đào Tạo
Corporate Training Management

2 Ngày (4 Buổi)

22/06

Thứ 2-4-6

Tại Lớp

Tiếng Việt

Xây Dựng & Triển Khai Hệ Thống Quản Trị Hiệu Suất Công Việc
Buidling a Performance Management System

2 Ngày (4 Buổi)

11/05

Thứ 4 - 6

Tại Lớp

Tiếng Việt

Xây Dựng & Triển Khai Hệ Thống Thang Bảng Lương & Chính Sách Phúc Lợi
Buidling a Compensation & Benefits Management System

2 Ngày (4 Buổi)

17/05

Thứ 4 - 6

Tại Lớp

Tiếng Việt

Quản trị Kinh Doanh & Tiếp Thị

Chuyên đề Thời lượng
(ngày)
Khai giảng Lịch học Hình thức học Ngôn ngữ

Quản Trị Tài Chính

Chuyên đề Thời lượng
(ngày)
Khai giảng Lịch học Hình thức học Ngôn ngữ

Khoá học nổi bật

Học Viện Quản Lý GEM cung cấp các khóa học với nội dung được biên soạn kỹ lưỡng .

Bán Hàng Chuyên Nghiệp

Thông tin khai giảng

Khai giảng:
22/03
Lịch học:
Thứ 4 - 6
Giờ học:
18h00 - 21h
Thời lượng:
2 Ngày (4 Buổi)
Phí tham dự:
3.900.000 ₫
Phí ưu đãi *:
3.500.000 ₫
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Địa điểm:
GEM Global
Hình thức học:
Tại Lớp
(*) Phí ưu đãi áp dụng khi đóng học phí trước ngày khai giảng 07 ngày

Bán Hàng Chuyên Nghiệp

Giới thiệu khóa học

Mục tiêu chương trình 

 

Đối tượng tham gia

 

Nội dung chương trình

 

Vì sao chọn GEM Global

 

Nhận xét từ Học Viên / Giảng Viên

Tài liệu liên quan

Học thử / Giới thiệu