GEM Global nằm trong cùng hệ thống đào tạo với Smart Train, tổ chức đi đầu đào tạo các chứng chỉ quốc tế về Tài Chính – Kế Toán – Kiểm toán chuyên sâu tại Việt Nam.